محصولات حوزه سیستم اتوماسیون صنعتی و BMS

سیستم مدیریت محیطی ثمین

سیستم مدیریت محیطی ثمین ، سیستم جامع و یکپارچه ای است که از اجزای مختلفی تشکیل شده که توانایی کار کردن به صورت یکپارچه و یا مجزا را دارا می باشد این سیستم شامل اجزای مختلفی همچون :
1- سیستم مدیریت شهری (Urban Management System)
2- ساختمان هوشمند ثمین
      2-1- خانه هوشمند (Home Automation)
      2-2- ساختمان هوشمند (Building Automation)
3- مانیتورینگ جامع ثمین(Samin Monitoring System )

محصولات حوزه سیستم اتوماسیون صنعتی و BMS

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
مانیتورینگ خودپرداز ها
مانیتورینگ دیتاسنتر