محصولات حوزه اداری و منابع انسانی

نرم افزارهای اداری و منابع انسانی

نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی، مدیران را قادر می‌سازد تا ضمن کاهش هزینه، حذف دوباره‌کاری‌ها و افزایش دقت و سرعت در پردازش اطلاعات، بستر اطلاعاتی لازم برای تصمیم‌گیرهای خود را فراهم آورده و زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری کارکنان و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان باشند. این نرم افزارها با تفکیک کارکردهای وظیفه‌ای در عین هماهنگی فرایندی و یکپارچگی فعالیت‌ها، مجموعه‌ی کامل و متنوعی از فعالیت‌های حوزه اداری و مدیریت منابع انسانی را پوشش می‌دهد.

محصولات حوزه سازمانی

میز امداد ثمین (HelpDesk)
اتوماسیون اداری
کارگزینی
نرم فزار فرایند کارها